ประวัติเจ้าอาวาส


ประวัติเจ้าอาวาส
ชื่อ   พระครู  วิจิตรสรคุณ  ฉายา อุคคเตโช อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโตล่ เขตบางตอแหลม กรุงเทพ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม
สถานะเดิม   ชื่อประสิทธิ์ นามสกุล ขุนสากล เกิดวัน  ๑ . ๑๕ . ๒ คํา
ปีมะโรง วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดา ชื่อ นายช่วย มารดา นางจันทร์
ขุนสากล
บรรพชา
                วัน ๒ ฯ ๒ ๖ คํา ปีจอ วันที่ ๕ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
อุปสมบท
                วันที่ ๑ ฯ ๕ คํา ปีฉลู วันที่ ๙ เมษายน พ. ศ. ๒๕๐๔ ณ. พัทธสีมา วัดช่องนนทรี
แขวงวัดด่าน  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ พระอุปัชฌาย์ พระราชธรรมจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส เขตยานนาวา กรุงเทพฯ กรรมวาจาจารย์ พระอธิการจ้อย อดีตเจ้าอาวาสวัดด่าน
แขวงวัดด่าน เขตยานาวา กรุงเทพฯ พระอุนุสาวนาจารย์ พระมหาฉลวย วัดช่อวนนทรี
แขวงวัดด่าน เขตยานนาวา กรุเทพฯ
วิทยฐานะ
                  ๑. พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬูวัน
อ. พนมสารคาม จัวหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดยานานาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิตธรรมวิทยา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น