วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง
๑ พระอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นทรงจตุรมุขติดกระจกสีลงลักปิดทองสิ้นค่าก่อสร้างในสม้ยนัน ประมาน ๓ ล้านบาทเศษโดยรับการออกแบบจาก พระมงคลสุธี (หลวงปู่สี)ยโสธโร
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างพร้อมพระลูกว้ดก่อส้างอยู่ ๕ ปี จึงแล้วเสร็จ
๒ วิหารหลวงพ่อสัมฦทธิ์ได้รับการอูปถัมในการก่อสร้าง จากสมาคมชาวจีน ได้ร่วมก้นหาจตุปัจจัยมาดำเนินก่อสร้างใช้เวลาสร้างอยู่๒ปี สร้างเมื่อ พ . ศ. ๒๕๐๙ ลพรวดลายแบบศิลปแบบชาวจีนผสมลวดลายไทย
๓ . พระมนฑปหลวงพ่อดำ สร้าตงขึ้นเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ โดย พระมงคลสุธี (หลวงปู่สี )ยโสธโร
      อดีตเจ้าอาวาส สร้างอยู่ ๑ ปี จีงแล้วเสร็จ
๔ . ศาลาการเปรีญหลังไหม่ เป็นศาลาเอนกประสงค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ งบประมาน ๒๘ล้านบาทเศษ โดยการดำริในก่อสร้างโดย พระมงคลสุธี (หลวงปู่สี) ยโสธโร
๕ . โรงเรียนพระปริยัติธรรมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างอยู่ ๒ ปี จึงแล้วเสร็จ
๖ . พระเมรุรวมทั้งศาลาที่พักศพบำเพ้ญกูศล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ . ๒๕๒๗ สิ้นค่าก่อสร้างประมา๖ ล้านบาทเศษ
๗ .กุฎิเสนาสนะสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ก่อสร้างอยู่ ๒ ปีจึงแล้วเสร็จ

ประวัติวัด

ประวัติวัดไผ่เงินโชตนาราม
สร้างขึ้นประมานปี พ.ศ. ๒๓๓๕ ไม่ทราบนามประวัติผู้สร้าง เดิมชื่อวัดไผ่ล้อมต่อมาทางการเวนคืนที่ดิน ต. คลองเตยซึ่งวัดเงินตั้งอยู่เพื่อสร้าวท่าเรือกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้ วัดเงินจึงได้รื้อเสนาสนะมารวมสร้างกับวัดไผ่ล้อมแล้วเปลี่ยนนามวัดเป็น วัดไผ่เงิน พ.ศ. ๒๕๘๒ ต่อมาทางวัดได้อันเชิญหลวงพ่อสัมฦทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานจากวัดโชติการาม ( วัดพระยาไกร )ที่ได้กลายเป็นวัดร้างพร้อมกับย้ายเสนาสนะมารวมสร้างที่วัดไผ่เงินจึงเท่ากับเป็นการรวม ๓ วัด
เข้าด้วยก้นและได้เปลี่ยนนามวัดเป็น วัดไผ่เงินโชตนาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ภายในวิหารมี
หลวงพ่อสัมฦทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เนื้อสัมฦทธิ์ หน้าตักกว้าง ๑๐๔ นิ้วเป็นพระพุทธรูปอ้ญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ในสมัยกรุงธนบุรี เป็นที่น่าเลื่อมใสของประชาชนทั่วไป