วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติวัด

ประวัติวัดไผ่เงินโชตนาราม
สร้างขึ้นประมานปี พ.ศ. ๒๓๓๕ ไม่ทราบนามประวัติผู้สร้าง เดิมชื่อวัดไผ่ล้อมต่อมาทางการเวนคืนที่ดิน ต. คลองเตยซึ่งวัดเงินตั้งอยู่เพื่อสร้าวท่าเรือกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้ วัดเงินจึงได้รื้อเสนาสนะมารวมสร้างกับวัดไผ่ล้อมแล้วเปลี่ยนนามวัดเป็น วัดไผ่เงิน พ.ศ. ๒๕๘๒ ต่อมาทางวัดได้อันเชิญหลวงพ่อสัมฦทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานจากวัดโชติการาม ( วัดพระยาไกร )ที่ได้กลายเป็นวัดร้างพร้อมกับย้ายเสนาสนะมารวมสร้างที่วัดไผ่เงินจึงเท่ากับเป็นการรวม ๓ วัด
เข้าด้วยก้นและได้เปลี่ยนนามวัดเป็น วัดไผ่เงินโชตนาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ภายในวิหารมี
หลวงพ่อสัมฦทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เนื้อสัมฦทธิ์ หน้าตักกว้าง ๑๐๔ นิ้วเป็นพระพุทธรูปอ้ญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ในสมัยกรุงธนบุรี เป็นที่น่าเลื่อมใสของประชาชนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น